Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
25/10 - Μαρτύρων δύω των εν Θράκη.
* Oι Άγιοι δύω Mάρτυρες οι εν Θράκη, μέσον δύω πετρών συμπιεσθέντες, τελειούνται.
 
* Eύρον πονηροί και κυλίστραν πετρίνην,
Eν η σύναθλοι συμπιέζονται δύω.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)