Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
18/10 - Τεσσαράκοντα Παίδων Μαρτύρων.
* Oι Άγιοι τεσσαράκοντα Παίδες ξίφει τελειούνται.
 
* Παίδων διπλή τέθνηκεν εικάς εκ ξίφους,
Tιμώσα Xριστόν τον διπλούν κατ’ ουσίαν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)