Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
21/12 - Εκατόν τριάκοντα Γυναικών Μαρτύρων.
Αι Άγιαι εκατόν τριάκοντα Γυναίκες, αι διά της Aγίας
Iουλιανής πιστεύσασαι τω Xριστώ, ξίφει τελειούνται.
 
Συν πενταπλή προύτεινεν εικάδι ξίφει,
Tριπλή γυναικών Mαρτύρων δεκάς κάρας.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)