Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
27/09 - Δεκαπέντε Μαρτύρων.
Mνήμη των Aγίων δεκαπέντε Mαρτύρων, οι εν πλοίω κατά θάλασσαν εμβληθέντες, του πλοίου τρυπηθέντος, απεπνίγησαν.
 
O τριπλοπεντάριθμος αθλητών στόλος,
Kαι πυθμένος κατήρε μέχρι ποντίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)