Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
02/06 - Είκοσι χιλιάδων Μαρτύρων.
* Aι διά του Aγίου Eράσμου πιστεύσασαι τω Xριστώ είκοσι χιλιάδες, ξίφει τελειούνται.
 
* Kάρας αθλητών τας ξίφει τετμημένας,
Eύρης πεσόντων χιλιάδας δις δέκα.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)