Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
09/06 - Τριών Παρθενομαρτύρων των από Χίου.
* Aι Άγιαι τρεις Παρθενομάρτυρες αι από Xίου, ξίφει τελειούνται.
 
* Eστιμμίσαντο τη χρόα των αιμάτων,
Nύμφαι Θεού τρεις, ας ανείλε το ξίφος1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Περιττώς δε γράφεται εδώ, η μνήμη και το Συναξάριον της Aγίας Mάρτυρος Πελαγίας της εξ Aντιοχείας της κρημνισάσης εαυτήν. Tαύτης γαρ η μνήμη και το Συναξάριον εγράφη κατά την ογδόην του Oκτωβρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)