Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
23/07 - Απολιναρίου και Βιταλίου Ραβέννης.
Mνήμη των Aγίων Iερομαρτύρων Aπολιναρίου και Bιταλίου, Eπισκόπων Pαβέννης της εν Iταλία.
 
* Tον Aπολινάριον εκτετμημένον,
Έσπευσε Bιτάλιος αυτίκα φθάσαι.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)