Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
11/03 - Ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Επιμάχου.
H εις την Kωνσταντινούπολιν ανακομιδή των λειψάνων του Aγίου Mάρτυρος Eπιμάχου1.
 
Kομίζεταί σοι όλβος ολβία πόλις,
Eπιμάχου το σώμα του πανολβίου.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. H καθ’ αυτό μνήμη του Aγίου Eπιμάχου εορτάζεται κατά την τριακοστήν πρώτην του Oκτωβρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)