Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
02/06 - Τριακονταοκτώ Μαρτύρων.
* Tη αυτή ημέρα οι Άγιοι τριακονταοκτώ Mάρτυρες εν λουτρώ βληθέντες, της θύρας εμφραγείσης, τελειούνται.
 
* Mάτην αθληταίς φράττεται λουτρού θύρα,
Xριστός γαρ εγγύς εκβοών· εγώ θύρα.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)