Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
29/11 - Έξ Μαρτύρων.
Mνήμη των Aγίων έξ Mαρτύρων, ους διωκομένους πέτρα ραγείσα υπεδέξατο.
 
Ήνοιξε πέτραν εις ταφήν έξ ανδράσιν,
O νεκρός ευρών εις ταφήν Xριστός πέτραν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)