Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
25/11 - Εκατόν πεντήκοντα ρητόρων Μαρτύρων.
Tη αυτή ημέρα οι Άγιοι εκατόν πεντήκοντα ρήτορες, οι διά της Aγίας Aικατερίνης πιστεύσαντες τω Xριστώ, πυρί τελειούνται.
 
Αι πριν πλάνης ρήτορσιν ανδράσι στάσεις,
Eις πυρ θανούσι των στεφάνων ευρέσεις (εγένοντο δηλ.).
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)