Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
28/06 - Δύο Παίδων Μαρτύρων.
* Oι Άγιοι δύω Παίδες σταυρωθέντες τελειούνται.
 
* Eν τοις χρόνου πίναξι και Παίδας δύω,
Σταυρουμένους γράφουσι παίδες ζωγράφων.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)