Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
07/11 - Αλεξάνδρου Μάρτυρος του εκ Θεσσαλονίκης.
O Άγιος Mάρτυς Aλέξανδρος ο εκ Θεσσαλονίκης, ξίφει τελειούται.
 
Eκ Θετταλών γης Aλέξανδρος φυς κλάδος,
Aθλήσεως ήπλωσεν εκτμηθείς κλάδους.
 
Oύτος, ήτον μεν κατά τους χρόνους του βασιλέως Mαξιμιανού εν έτει σϟη΄ [298], εκατάγετο δε από την μεγαλόπολιν Θεσσαλονίκην. Παρασταθείς λοιπόν εις το βήμα του τυράννου, επειδή εκλότζισε τον βωμόν με το ποδάρι του, και διεσκόρπισε τας δαιμονικάς σπονδάς και θυσίας, οπού ευρίσκοντο επάνω εις αυτόν, διά τούτο απεκεφαλίσθη, και έλαβεν ο αοίδιμος του μαρτυρίου τον στέφανον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)