Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
26/01 - Δύο Μαρτύρων εν Φρυγία.
Oι Άγιοι δύω Μάρτυρες οι εν Φρυγία, βάκλοις1 τυπτόμενοι, τελειούνται.
 
Βάκλοις αθληταί τραυματισθέντες δύω,
Στεφθέντες εύρον την συνούλωσιν τάχει.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Βάκλα, ως άλλοτε είπομεν, είναι τα ξύλα εκείνα, με τα οποία κτυπούσι τα τύμπανα.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)