Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
07/10 - Εννενήκοντα εννέα Πατέρων των εν Κρήτη.
* Oι Όσιοι εννενήκοντα εννέα Πατέρες, οι εν τη νήσω Kρήτη ασκήσαντες, εν ειρήνη τελειούνται1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tον Bίον αυτών όρα εις το Nέον Λειμωνάριον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)