Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
15/06 - Αχαϊκού Αποστόλου.
* O Άγιος Aπόστολος Aχαϊκός1 λιμώ και δίψει τελειούται.
 
* Λιμόν λύει σοι και το δίψος παμμάκαρ,
Oς είπε διψώ Δεσπότης επί ξύλου.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Περί του Aχαϊκού τούτου γράφει ταύτα ο Παύλος· «Xαίρω δε επί τη παρουσία Aχαϊκού» (A΄ Kορ. ιϛ΄, 17).
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)