Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
19/11 - Δώδεκα στρατιωτών Μαρτύρων.
Oι Άγιοι δώδεκα στρατιώται ξίφει τελειούνται.
 
Στρατεύομαί σοι σήμερον διά ξίφους,
Tω Παμβασιλεί δωδεκάς στρατού λέγει.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)