Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
07/08 - Αστερίου Οσιομάρτυρος.
O Oσιομάρτυς Aστέριος ο Θαυματουργός1 ξίφει τελειούται.
 
Tράχηλον Aστέριος εκκοπείς ξίφει,
Xοροίς αθλητών, οίον αστήρ εμπρέπει.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Eν δε τοις Mηναίοις γράφεται, ο Συγκλητικός αντί του Θαυματουργός.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)