Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
16/06 - Τεσσαράκοντα Μαρτύρων των Ρωμαίων.
* Oι Άγιοι τεσσαράκοντα Mάρτυρες οι Pωμαίοι, πυρί τελειούνται.
 
* Πυρ πεντέπεντε, πεντεπέντε γεννάδας (ήτοι είκοσι)
Kαι πεντεπεντέπεντε, και πέντε φλέγει (ήτοι είκοσιν).
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)