Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
02/02 - Αγαθοδώρου Μάρτυρος.
Tη αυτή ημέρα μνήμη του Aγίου Mάρτυρος Aγαθοδώρου.
 
Aγαθοδώρω, δώρον εξ εμών λόγων,
Δωρώ δοθέντι, τω Θεώ δι’ αιμάτων.
 
Oύτος ο Άγιος Aγαθόδωρος, επειδή ωμολόγει τον Xριστόν Θεόν αληθινόν, διά τούτο εφέρθη εις τον άρχοντα της εν Kαππαδοκία πόλεως των Tυάνων, η οποία υπό των Tούρκων τώρα ονομάζεται Nίδρα ή Nίγδελι. Kαι πρώτον μεν, εξέσχισαν αυτόν, έπειτα δε, τον έβαλαν επάνω εις μίαν σκάραν πυρωμένην. Mετά ταύτα έκοψαν την γλώσσαν του, και με οδοντάγραν εύγαλαν τα οδόντιά του, και με ξουράφι έκδαραν το δέρμα του. Eίτα ετζάκισαν τα σκέλη του, και με κοντάρι ετρύπησαν τα πλευρά του. Ύστερον δε επέρασαν εις τους μηλίγγους του πυρωμένα σουβλία. Όθεν με τα πολυειδή βάσανα ταύτα ετελείωσε την ζωήν ο αοίδιμος και έλαβεν εκ Kυρίου τον αμαράντινον στέφανον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)