Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
31/10 - Δώδεκα Κορών Μαρτύρων.
* Αι Άγιαι δώδεκα Kόραι, εν μέσω στοάς κρεμασθείσαι, τελειούνται.
 
* Ωροσκοπείον το στοάς μέσον ξύλον,
Tας δώδεκα προΐσχεν ως ώρας κόρας.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)