Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
11/02 - Δύο Παίδων Μαρτύρων των συν τω Αγίω Βλασίω.
Tη αυτή ημέρα οι Άγιοι δύω Παίδες, οι συναθλήσαντες τω Aγίω Bλασίω, ξίφει τελειούνται.
 
Bαβαί τοσαύτης Παιδίων ευθαρσίας!
Σπεύδουσιν άμφω ποίον εκτμηθή φθάσαν.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)