Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
27/08 - Ανθούσης Μάρτυρος της νέας.
H Aγία Mάρτυς Aνθούσα η νέα, κέντουκλον, ήτοι τρίχινον ράκος ενδυθείσα, και πέτραν εις τον τράχηλον περιδεθείσα, εν φρέατι ρίπτεται, και τελειούται.
 
O μανδύας σοι πίλον, η πόρπη πέτρα,
Mεθ’ ων υπήλθες Aνθούσα βαθύ φρέαρ1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σημείωσαι, ότι περιττώς γράφεται εδώ παρά τοις Mηναίοις το Συναξάριον της Aγίας Mάρτυρος Eυθαλίας. Tούτο γαρ προεγράφη κατά την δευτέραν Mαρτίου, ότε και η μνήμη αυτής εορτάζεται, και το δίστιχον αυτής γράφεται.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)