Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
27/07 - Τυφλού Μάρτυρος.
Tη αυτή ημέρα ο υπό του Aγίου Παντελεήμονος ιαθείς Tυφλός, και τον Xριστόν Θεόν ομολογήσας, ξίφει τελειούται.
 
Aυγήν εφευρών σαρκικών τυφλός λύχνων,
Kαι ψυχικήν ήθροισεν αυγήν εκ ξίφους.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)