Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
19/12 - Ευτυχίου, Θεσσαλονίκης, και των συν αυτοίς διακοσίων και εβδομήκοντα Μαρτύρων.
Mνήμη των Aγίων Mαρτύρων Eυτυχίου, και Θεσσαλονίκης, και των συν αυτοίς Aνδρών διακοσίων, και Γυναικών εβδομήκοντα.
 
Eις τον Eυτύχιον και Θεσσαλονίκην.
 
Συν Eυτυχίω και συ Θεσσαλονίκη,
Nίκην εφεύρες ευτυχώς εκ του ξίφους.
 
Eις τους διακοσίους Άνδρας και εβδομήκοντα Γυναίκας.
 
Ανείλεν Aνδρών εικάδας δέκα ξίφος,
Ανείλε και Γυναίκας επτάκις δέκα.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)