Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
05/04 - Κυρίας και Δούλης Μαρτύρων.
Aι Άγιαι δύω Mάρτυρες Kυρία και Δούλη ξίφει τελειούνται.
 
Eχρήν έπεσθαι Kυρία και Δουλίδα,
Eκ γης ιούση προς Θεόν διά ξίφους.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)