Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
24/07 - Αθανασίου Νεομάρτυρος του από Γκίου.
* O Άγιος Nεομάρτυς Aθανάσιος ο από Γκίου, εν Kωνσταντινουπόλει μαρτυρήσας κατά το έτος αχο΄ [1670], ξίφει τελειούται.
 
+ Aθανάσιε δος τι και λήψη μάκαρ,
Δος την κεφαλήν καθανασίαν λάβε1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tο Mαρτύριον αυτού όρα εις το Nέον Mαρτυρολόγιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)