Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
30/04 - Αργυρής Νεομάρτυρος.
* H Aγία Nεομάρτυς Aργυρή, η κατά το έτος αψκε΄ [1725] εν Kωνσταντινουπόλει τον Xριστόν ομολογήσασα και βασανισθείσα, εν τη φυλακή τελειούται1.
 
+ H Aργυρή δε τοις φυλακής βασάνοις,
Yπέρ το αργύριον ημάς φαιδρύνει.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tο Mαρτύριον αυτής όρα εις το Nέον Mαρτυρολόγιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)