Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
26/02 - Ανατολής Μάρτυρος.
H Aγία Aνατολή, η δευτέρα αδελφή της Aγίας Φωτεινής, ξίφει τελειούται.
 
Aνατολήν εύρηκε την νοουμένην,
Aνατολή τμηθείσα γενναιοφρόνως.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)