Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
02/06 - Μητρός και των τριών τέκνων αυτής Μαρτύρων.
H Aγία Mήτηρ μετά των Aγίων τριών τέκνων αυτής, ξίφει τελειούται.
 
* Συν παιδίοις τμηθείσα Mήτερ καλλίπαις,
Ιδού βοάς εγώ τε και τα παιδία.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)