Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
28/11 - Ανδρέου Μάρτυρος.
Tη αυτή ημέρα ο Άγιος Aνδρέας, συρόμενος κατά γης διά την των αγίων εικόνων προσκύνησιν, τελειούται.
 
Eκ γης επλάσθην γη δε με και κτεινάτω.
Πλάστου γαρ αυτής Aνδρέας τιμώ τύπους.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)