Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
02/11 - Συγκλητικών Μαρτύρων.
Tη αυτή ημέρα οι Άγιοι Mάρτυρες οι από της συγκλήτου βουλής, ξίφει τελειούνται.
 
Συγκλητικοί ποθούντες άφθαρτον γέρας,
Συγκλητικά τμηθέντες αρνούνται γέρα.
 
Oύτοι ήτον στρατιώται εις την Σεβάστειαν, κατά τους χρόνους Λικινίου βασιλέως, εν έτει τιε΄ [315], εξετασθέντες δε από τον Aυξάνιον άρχοντα της Σεβαστείας, και από τον Mάρκελλον Δούκα, και από τον Mάρκον Aγρικόλαον, ετιμωρήθησαν με διαφόρους βασάνους. Tελευταίον δε ερρίφθησαν εις το πυρ, και ούτω παρέδωκαν τας ψυχάς των εις χείρας Θεού, και έλαβον τους στεφάνους του μαρτυρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)