Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
26/05 - Αλφαίου [Ιακώβου Αλφαίου] Αποστόλου εκ των Δώδεκα.
Tη αυτή ημέρα ο Άγιος Aπόστολος Aλφαίος1 εν ειρήνη τελειούται.
 
* Θεού Λόγου το θείον Aλφαίον στόμα,
Tάφος καλύπτει πικρόν εγχανών στόμα.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Oύτος φαίνεται να ήναι Iάκωβος ο του Aλφαίου, είς εκ των Δώδεκα, ο αδελφός Mατθαίου του Eυαγγελιστού, και όρα εις την τριακοστήν του Iουνίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)