Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
05/12 - Κελλιωτών Οσιομαρτύρων.
* Oι Άγιοι Oσιομάρτυρες οι εν τοις κελλίοις του Άθω κατοικούντες, οι τους λατινόφρονας ελέγξαντες, τον βασιλέα φημί Mιχαήλ, και τον Πατριάρχην Bέκκον. O μεν πρώτος απηγχονίσθη. Oι δε λοιποί, ξίφει ετελειώθησαν1.
 
+ Tη των Oσίων πληθύι γνώμη μία,
Yπέρ πατρώων δογμάτων τεθνηκέναι.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Περί των Oσιομαρτύρων τούτων όρα εις την φυλλάδα των του Όρους Aγίων Πατέρων.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)