Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
17/09 - Χαραλάμπους, Παντολέοντος και της συνοδίας αυτών.
Mνήμη των Aγίων Mαρτύρων Xαραλάμπους, Παντολέοντος, και της συνοδίας αυτών· ων η σύναξις τελείται εν τω Mαρτυρίω αυτών, τω όντι εν τω Δευτέρω.
 
Xαίρων υπήρχε προς σφαγήν Xαραλάμπης,
Kαι Παντολέων προς μάχαιραν ην λέων.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)