Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
25/03 - Δημίου Μάρτυρος.
* Δήμιός τις τον Xριστόν επιγνούς, και εν ζοφώδει φρουρά βληθείς, τελειούται.
 
* Eιρκτήν σκοτεινήν δήμιος κατεκρίθη,
Γνους Xριστόν εξάγοντα φως από σκότους.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)