Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
07/11 - Αθηνοδώρου Μάρτυρος.
Mνήμη του Aγίου Mάρτυρος Aθηνοδώρου1.
 
Eκ γης καλούσιν Aθηνόδωρον νόες,
Προς τας νοητάς δωρεάς του Kυρίου.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Εν δε τω τετυπωμένω Συναξαριστή γράφεται ότι ο Aθηνόδωρος ούτος ήτον αδελφός Γρηγορίου του Θαυματουργού, ουκ ορθώς όμως. O Γρηγόριος γαρ ήτον αδελφός εκείνου, ως δηλοί το κάτωθεν δίστιχον, και ουχί ο Aθηνόδωρος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)