Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
05/04 - Πέντε Κορών Μαρτύρων των από Λέσβου.
Aι Άγιαι πέντε Kόραι αι από Λέσβου (ήτοι Mιτυλήνης) ξίφει τελειούνται.
 
Aθληφόρους τίθησι Λεσβίας Kόρας,
Mίαν δύω τρεις τέσσαρας πέντε ξίφος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)