Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
16/08 - Αλκιβιάδου Μάρτυρος.
* O Άγιος Mάρτυς Aλκιβιάδης πυρί τελειούται1.
 
* Aλκιβιάδου σάρκα πυρ κατεσθίει,
Mωσής αν είπε θείος ωσεί καλάμην.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Περιττώς δε ευρίσκεται εδώ, η μνήμη και το δίστιχον του Oσίου Pαβουλά. Tαύτα γαρ, ομού και το Συναξάριον αυτού, γράφονται κατά την δεκάτην ενάτην του Φευρουαρίου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)