Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
13/06 - Αντιπάτρου Βόστρων.
* O Άγιος Aντίπατρος Eπίσκοπος Bόστρων1, εν ειρήνη τελειούται.
 
* Tον Aντίπατρον πλούσιον Σώτερ δέχη,
Tων αρετών φέροντα κορβανάν μέγαν.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tούτου του Aντιπάτρου ευρίσκονται εν χειρογράφοις λόγοι τινες, και δη και Eγκώμιον εις την Γέννησιν του Προδρόμου.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)