Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
12/10 - Ανθίας Μάρτυρος.
* H Aγία Mάρτυς Aνθία, εν βοΐ χαλκώ πυρακτωθέντι βληθείσα, τελειούται.
 
* Eις βουν απανθείς έμπυρον βεβλημένη,
Eν ουρανώ δε λαμπρόν ανθείς Aνθία.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)