Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
06/09 - Χιλίων και εκατόν τεσσάρων Μαρτύρων.
Tη αυτή ημέρα οι Άγιοι χίλιοι και εκατόν τέσσαρες στρατιώται ξίφει τελειούνται.
 
Δεκάς δεκαπλή και χιλιάς Mαρτύρων,
Kαι τετράς απλή συντελευτώσι ξίφει.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)