Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
19/10 - Έξ Οσιομαρτύρων των συν τω Ουάρω.
* Oι εκ της ερήμου έξ Oσιομάρτυρες, οι συν τω Aγίω Oυάρω αθλήσαντες, ξίφει τελειούνται.
 
* Ασκητικώς ζήσαντες άνδρες έξ άμα,
Αθλητικώς θνήσκουσιν εκ ξίφους άμα.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)