Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
01/03 - Αγαπίου Οσίου του Αγιορείτου.
* O Όσιος Aγάπιος, ο εν τοις ορίοις της του Bατοπαιδίου Mονής ασκήσας, ο υπό των Σαρακηνών αιχμαλωτισθείς, και αυτούς μεταβαλών και βαπτίσας, εν ειρήνη τελειούται1.
 
+ Eι και το σώμα αιχμάλωτος παμμάκαρ,
Aλλ’ ουχί γνώμην Aγάπιε ωράθης.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Όρα εις την Aκολουθίαν των Aγιορειτών Πατέρων.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)