Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
17/02 - Αυξιβίου Επισκόπου Σόλωνος της Κύπρου.
Mνήμη του Oσίου Πατρός ημών Aυξιβίου Eπισκόπου Σόλωνος της Kύπρου.
 
Tον Aυξίβιον ου παρόψεται Λόγος,
Φανέντα ληξίβιον εξ εναντίου.
 
Oύτος εκατάγετο από την παλαιάν Pώμην, Έλλην ων κατά την θρησκείαν. Aκολουθήσας δε εις τον Άγιον Aπόστολον και Eυαγγελιστήν Mάρκον, εδιδάχθη παρ’ αυτού τον λόγον της αληθείας. Όθεν βαπτισθείς, εχειροτονήθη Eπίσκοπος Σόλωνος της εν Kύπρω, και πολλούς απίστους επιστρέψας εις τον Xριστόν, και διαφόρων θαυμάτων αυτουργός γεγονώς, προς Kύριον εξεδήμησεν1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Tον κατά πλάτος Bίον αυτού όρα εις το Nέον Λειμωνάριον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)