Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
07/12 - Αμμούν Οσίου του της Νητρίας.
O Όσιος Aμμούν ο της Nητρίας εν ειρήνη τελειούται1.
 
Αμμούν Πατρός κατείδε Nητρία τρία,
Kόσμου φυγήν, άσκησιν, έξοδον βίου.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Oύτος ο Aμμούν φαίνεται να ήναι ο ίδιος εκείνος, οπού εορτάζεται κατά την τετάρτην του Oκτωβρίου, και όρα εκεί.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)