Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
03/09 - Αρχοντίωνος Μάρτυρος.
* O Άγιος μάρτυς Aρχοντίων λιμώ τελειούται.
 
* Aρχοντίων λίμωττε καντεύθεν τρύχε,
Άρχοντα κόσμου λαμίαν1 νοουμένην.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Λαμία είναι ένα θηρίον αρπακτικώτατον, το οποίον έχει μεγάλον λαιμόν. Όθεν εκ του λαιμού λέγεται λαιμία και λαμία. Mε το θηρίον δε αυτό, παρομοιάζεται εδώ ο του κόσμου άρχων Διάβολος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)