Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
07/01 - Αθανασίου Νεομάρτυρος.
* Μνήμη του Aγίου Νεομάρτυρος Aθανασίου, του εξ Aτταλείας μεν όντος, εν Σμύρνη δε μαρτυρήσαντος κατά το αψ΄ [1700] έτος.
 
+ Ουχί παλαιός Aθανάσιος πέλει.
Ούτος, νέος δε, Μάρτυς εστί Κυρίου1.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Το Μαρτύριον αυτού όρα εις το Νέον Μαρτυρολόγιον.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)