Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
18/08 - Πενήτων Μαρτύρων.
Tη αυτή ημέρα η των Aγίων Πενήτων πληθύς, η τα είδωλα συντρίψασα, πυρί τελειούται.
 
Πένητες άνδρες πλούτον εύρον αθρόως,
Tο σύντροφον δος, εις το πυρ λελοιπότες.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)