Συναξαριστής(2224 Λήμματα)
Σημείωμα του Εκδότου [από την έκδοση: Δόμος 2005]
Εισαγωγικά της πρώτης εκδόσεως [εν Bενετία, 1819]
Αναζήτηση εορτών
Αναζήτηση σε κείμενο
Αναζήτηση Α-Ω
Αποτελέσματα:
14/08 - Ανακομιδή του Τιμίου Σταυρού.
H εις το παλάτιον ανακομιδή του τιμίου Σταυρού1.
 
Λόγους ανάψας αντί φαιδρών λαμπάδων,
Σταυρόν προπέμπω των ανακτόρων έσω.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Aνακομιδή του Σταυρού νοείται εδώ, η εις το βασιλικόν παλάτιον επιστροφή του τιμίου ξύλου του Σταυρού, από το οποίον παλάτιον εύγαινε κατά την τριακοστήν πρώτην του Iουλίου, ως είπομεν εκεί, και επεριήρχετο εις όλην την πόλιν μέχρι της δεκάτης τετάρτης του παρόντος.
 
(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)